CHŁOPI


Bijdrager: Karolina Michalik


Hoe kan ik representaties van “Polskość” (Poolsheid) verkennen aan de hand van economische migratie en seizoensarbeid op het Europese platteland?


In Polen worden al sinds de 16de eeuw oogstfeesten of Dożynki georganiseerd. Tijdens wat oorspronkelijk een folktraditie was, vierden de rurale gemeenschappen een jaar hard labeur op het veld met de opvoering van volksdans, liederen en kunst. Een belangrijk onderdeel daarbij was het weven van een krans (een wieniec) in de vorm van een kroon, gemaakt van de lokale graanoogst.

Wanneer ik de hedendaagse uitlopers van deze feestelijkheden beschouw als publieke representaties van de moderne Poolse rurale identiteit, komen een aantal zaken naar boven. Ik zie folklore die wordt gebruikt als kleurrijk middel voor politieke deelname, een selectieve interpretatie van het verleden en heden via nostalgisch, religieus en nationalistisch patriottisme. Hedendaagse versies van rurale cultuur, inclusief economische migratie en seizoensarbeid worden uitgesloten uit dit narratief.

Mijn doel is om een wienic te creëren die voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan De Mooiste Wieniec Dożynkowy tijdens de jaarlijkse Presidentiële Dożynki in Warschau. Dit creatieproces dient als poging om de folklorische representatie van de Poolse rurale identiteit te verbreden en het te erkennen als een hybride constructie, verstrikt tussen lokaliteit en traditie, en een complex Europees agricultureel systeem. Op die manier wil ik ook de rol van traditionele artefacten bevragen en onderzoeken hoe ze kunnen dienen als democratisch middel, ter representatie van narratieven die gericht zijn op uitwisseling tussen geschiedenis, omgeving en gemeenschap.


Tentoonstelling: Z33 (Hasselt, BE) - 30 januari 2022 > 17 april 2022

Op de groepstentoonstelling Seasonal Neighbours in Z33 presenteerde ik het metalen skelet van de wieniec dat zal deelnemen aan de Presidentiële Dożynki 2022. De "architectuur van het lichaam" is één van de stemcriteria (0-5 punten) die verwijst naar de algemene vorm van de wieniec. De vorm van deze wieniec, die voldoet aan de richtlijnen van het wedstrijdreglement, symboliseert mijn interpretatie van het werk in de hedendaagse Europese landbouw.

Biografie Karolina Michalik

Fotodocumentatie bij de oogstfeesten: Leo Malek 

Website updated in May 2024