Showing the room and telling someone


Contributor: Jonathan De Maeyer


Wat maakt een huis een thuis?


Showing the room and telling someone is een persoonlijk visueel essay van Jonathan De Maeyer. Terwijl hij seizoenarbeiders volgt op het veld en op hun reis terug naar huis, stelt hij hen vragen over wat het betekent om zo ver van huis te zijn, en hoe ze zich verhouden tot een onbekend landschap dat uiteindelijk ook vertrouwd kan aanvoelen.

In dit werk zullen het domestieke en de herinnering aan het domestieke tegenover elkaar staan, als twee uiteinden van een lijn. De reis wordt gemaakt van de herinnering aan de plaats naar de plaats zelf, een dialoog tussen het ding en zijn schaduw. Hoe wordt het landschap ervaren en beschreven, van het werk naar het huis, en vice versa?
contact: info@seasonalneighbours.com ; +32 476 37 65 45