Sound installation, 5-channel, 30 piezo sensors as speakers, subwoover,
SEASONAL NEIGHBOURS – Our Invisible Hands, Z33 Hasselt, Belgium, 2022


image: Roberto Priamo Sechi

seeding noise



Bijdragers: Ines Marita Schaerer & Caroline Profanter

Hoe kunnen we de rol van de planten in de context van de moderne landbouw van naderbij bekijken, en wat kunnen we leren van het luisteren naar en het deconstrueren van een veelzijdige sonische omgeving?

Wat kunnen we beschouwen als vormen van meersoortig verzet en hoe kunnen we ze grijpbaar, tastbaar maken?

Hoe worden ritmes en cycli gevormd door deze heel ontworpen omgevingen, en hoe worden ze teruggekoppeld naar deze processen?


In dit onderzoek probeer ik de verschillende ritmes aanwezig in het veld van naderbij te bekijken, met aandacht voor de relaties tussen arbeiders en de de gewassen. Hun rollen binnen de landbouwsector zijn van elkaar afhankelijk en met elkaar verweven. Om beiden te beschouwen is een andere vorm van luisteren nodig. Zowel de planten als de arbeiders worden gedisciplineerd en geritmeerd binnen de context van een modern landbouwbedrijf, maar tegelijkertijd vinden er ook natuurlijke en biologische processen plaats die zich verzetten tegen deze dwang tot synchronisatie.

Samen met de componiste Caroline Profanter speculeren we op deze processen en biologische (poly-)ritmes als weerstand biedende, willekeurige krachten tegen synchronisatie en het onderdrukken van de eigen stem, opgelegd door de monocultuur. We zullen een sonische mapping creëren door middel van vertaling.

Tijdens de groepstentoonstelling van Seasonal Neighbours in Z33 toonden we de eerste fase van dit onderzoek.

Het project wordt later gepresenteerd in de vorm van een concert in een aardbeienkas in Wellen, met alle levende wezens in deze habitat als publiek (planten, vaste medewerkers en seizoensarbeiders, insecten).

Een muziekvideo van de het concert werd gemaakt in samenwerking met Roberto Priamo Sechi. Audiofragmenten van de tentoonstellingsinstallatie en het concert zijn te vinden op de website van Ines Marita.︎︎︎

Biografie Ines Marita Schaerer
Biografie Caroline Profanter


Met veel dank aan Steve en Leen van tuinbouwbedrijf Hoezaerenbosh in Hoogstraten voor hun gastvrijheid, alsook aan Hilke en Hendrik van tuinbedrijf Neiss in Wellen. Ook aan OVERTOON, platform voor geluidskunst in Brussel, dat het vroege onderzoek van Ines ondersteunde met een tijdelijke studio en mentoring.
http://www.overtoon.org




contact: info@seasonalneighbours.com ; +32 476 37 65 45