© Selma Gurbuz

Sending Roots: Witloof in Transit


Bijdragers: Pia Jacques de Dixmude,  Nook Onchanicha


Hoe witloof sturen naar Nook in Thailand?


Dit traject vertrekt in de gemeenschappelijke ruimte van een witloofboerderij in Kampenhout. Witloof, waarvan het ontstaan nauw verbonden is met de regio, was ooit de belangrijkste bron van inkomsten voor de nog landelijke dorpen rond Brussel. Tegenwoordig heeft de landbouwpraktijk veel van haar tradities verloren, maar 'het witloofkot', de plek waar deze groente wordt schoongemaakt, blijft vrouwen samenbrengen om te werken en te praten. De tafel werd een lopende band, de vrouwen werden ouder, en Thaise vrouwen, nieuwkomers in België, hebben hen vervoegd.

Het ritme van de repetitieve arbeid en de besloten locatie (in tijd en ruimte) maakt dat gesprekken in het witloofkot kort, slechts half begrijpbaar en vooral anekdotisch zijn. Maar tegelijkertijd - althans voor een indringer - ook ontroerend. De gesprekken zijn een deel van het product en de arbeid die we samen verrichten ter voorbereiding van haar commodificatie via (inter)nationale export.

Mijn project is gebaseerd op het vertrek van mijn collega Nook Onchanicha van de boerderij. Bij haar vertrek naar huis gaf de zus van de boer haar een zak witloof om deze “typische Belgische groente” aan haar familie in Thailand te laten zien. Helaas moest ze weigeren door de verplichte corona-quarantaine bij aankomst op het vliegveld in Thailand.

Met mijn project probeer ik alsnog witloof naar Nooks huis in Thailand te sturen. Witloof groeit in de duisternis, uit de wortels van het voorgaande jaar, dus de groente zal tijdens het transport verder groeien, en hopelijk perfect rijp aankomen bij Nook.

Mijn voornemens botsten al snel op het pragmatische aspect van het internationaal transport van een leefbaar goed. Om dit te realiseren had ik de hulp nodig van verschillende medewerkers. De Ambassade van Thailand gaf de te volgen procedure aan en Asan Suwanarit, landschapsarchitect en docent aan de Thamassat University, ondersteunde het onderzoek vanuit Thailand.

Tijdens de Seasonal Neighbours groepstentoonstelling kreeg de bezoeker een inkijk in de kist waarin de witloof groeit, en die verstuurd zal worden naar Thailand. Ernaast lag een map met daarin alle e-mailverkeer met ambassades, douanediensten en experten. Het persoonlijke en het bureaucratische, het lokale en het globale komen samen in één object. 

Biografie Pia Jacques de Dixmude

Meer over dit onderzoek: https://www.piajacques.be/flux.htmlcontact: info@seasonalneighbours.com ; +32 476 37 65 45