Seasonal Neighbours is een los-vast collectief dat werkt rond verschillende vormen van seizoensgebondenheid en samenleven op het Europese platteland. Ze verkennen dit onderwerp doorheen veldwerk, kunst- en design interventies, kritische dialoog, bedachtzame representaties en geschreven onderzoek. Daarmee raken ze aan een verscheidenheid van thema’s: van de evolutie van metabolismen in de tuinbouw, het veranderende rurale landschap en verhalen over Europese arbeidsmigratie, tot vragen over schaalvergroting in de landbouwsector, domesticiteit, publieke ruimte, nieuwe vormen van burgerschap, etc.


Seasonal Neighbours werd opgericht in 2017 door kunstenaar en architect Ciel Grommen. Vanuit haar fascinatie voor bijzondere samenlevingsvormen startte ze een dialoog met Poolse en Bulgaarse seizoensarbeiders in haar geboortestad Borgloon; een groep die er ‘s zomers 1/5de van de populatie uitmaakt. Deze persoonlijke ervaring, die vertrok vanuit het zij-aan-zij werken in de plukperiode, werd in 2018 verder uitgediept door een academisch onderzoek van Dieter Leyssen naar seizoensgebonden migratie in Europa. Datzelfde jaar vervoegde architect Maximiliaan Royakkers het team en samen ontwikkelden en realiseerden ze de interventie House for Seasonal Neighbours.


In 2021/2022 maakten de coronavirus maatregelen de afhankelijkheid van onze voedselmarkten aan arbeidsmigratie pijnlijk zichtbaar. Gesteund door Z33, lanceerden Maximiliaan en Ciel daarom een oproep aan kunstenaars, designers en sociale wetenschappers om deel uit te maken van dit onderzoeksproject.


Een 16-koppig collectief werd gevormd: Karolina Michalik (PL), Claire Chassot (FR/CH), dallas collectif (Salomon and Camille) (FR/BE), Vanessa Brazeau (CA), Anastasia Eggers (GE/R), Mona Thijs (BE), Ewoud Vermote (BE), Ioana Lupașcu (RO), Ines Marita Schaerer (CH), Ode Windels (BE), Pia Jacques (BE), Yacinth Pos (NL), Jonathan de Maeyer (BE), Maximiliaan Royakkers (BE) en Ciel Grommen (BE).
Biografieën︎︎︎

Alle leden van het collectief hebben een veldwerkervaring opgedaan als seizoenarbeider in de landbouw, ergens in Europa. Deze ervaring vormt de basis voor maandelijkse uitwisselingen over verschillende gerelateerde onderwerpen. Regelmatig nodigt het collectief ook kunstenaars, organisaties, onderzoekers... uit om hun praktijken en visies te delen. Dit situeert Seasonal Neighbours in een rijk en levendig netwerk van vrienden en collega's.
Vrienden︎︎︎

Het collectief onderzoek van twee jaar resulteerde in verschillende in-situ interventies in Vlaanderen en Nederland. De meeste werden tentoongesteld in Z33, huis voor kunst, design en architectuur in Hasselt van januari tot maart 2022.
Tentoonstelling︎︎︎

Een publicatie dat deze rijke onderzoekservaring documenteert verschijnt in 2024, uitgegeven door Onomatopee.


             
   
Seasonal Neighbours wordt mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van de Vlaamse Overheid, Z33 en Grensverleggers (regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland).

Binnen de individuele trajecten werken we o.a. samen met organisaties als Ar-Tur, Kunstenplatform PLAN B, Fransmansmuseum Koekelare, vrije radio Wellen, witloofmuseum Kampenhout, CC De Bogaard Sint-Truiden, ... en de financiële steun van Vocatio, het fonds creatieve industrie NL en vele crowdfunders.


             
contact: info@seasonalneighbours.com ; +32 476 37 65 45