Over ons


Seasonal Neighbours onderzoekt de lopende materiële en sociale transformaties van het samenleven op het hedendaagse platteland.

Het collectief, dat in de EU gevestigd is, brengt kunstenaars, ontwerpers, chef-koks, schrijvers en architecten samen wiens werk raakt aan aspecten van seizoensgebondenheid, tijdelijk samenwonen, landbouwpraktijken, cultureel geheugen en praktijken van verbondenheid. 

We willen al doende leren en streven naar een praktijk van “buren” of neighbouring*. De samenwerking resulteert voornamelijk in locatiespecifieke interventies, rituelen, audiovisuele werken en andere vormen die ons betrekken bij plaatsen en hun bewoners.

Het collectief wisselt regelmatig van gedachten met andere betrokkenen, onderzoekers en organisaties. Voor meer informatie over ons uitgebreide netwerk van vrienden en collega's: Friends︎︎︎.


* Neighbouring, enkele collectieve gedachten in ontwikkeling

een sociale onderhandeling
je kunt geen buur zijn zonder de aanwezigheid van een ander
anders dan familie, dan vrienden
ook tussen landen
je kiest je buren niet
over grenzen en drempels
mensen, dieren en planten
er is een afstand
er zijn afhankelijkheden
een praktijk van samen zorgen (zoals in Noorwegen wanneer een dorp samen een schuur verplaatst)
nabuurschappen

een methodologie
elkaars plekken bewonen
het herwaarderen van de leefruimtes
je bouwt ergens een relatie mee op
acties die niet gepland zijn
oncontroleerbaar
het ongemak dat ermee gepaard gaat
het heeft te maken met aanwezigheid
het begrijpen van behoeften
ruimte geven

een vraag
de mogelijkheid van zoiets als “gefragmenteerd nabuurschap”?
wanneer je voortdurend in en uit ruimtes beweegt
het verlangen naar een buur
aankomstrituelen (de vloer met de hand wassen als een oefening om opnieuw vertrouwd te raken)
zoeken naar kennis over waar je 'landt'
aspect van zorg - van het verlengen van een relatie (onderhoud van de houten tafel)
Geschiedenis


Huis voor Zomerburen, eerste verkenning (2017-2018)

In 2017 is Seasonal Neighbours opgericht door Ciel Grommen. Haar fascinatie voor bijzondere samenlevingsvormen leidde tot een dialoog met Poolse en Bulgaarse seizoenarbeiders in haar woonplaats Borgloon; een groep die daar in de zomer 1/5e van de bevolking uitmaakt. Deze persoonlijke ervaring, die begon door zij aan zij te werken tijdens het fruitplukseizoen, werd in 2018 verder uitgediept. Samen met Maximiliaan Royakkers is toen de artistieke interventie “Huis voor Zomerburen” gerealiseerd. Samen met Dieter Leyssen werd het thema van seizoensmigratie in Europa ook in academisch onderzoek verkend.


Our Invisible Hands, een collectief onderzoek (2021-2023)

In 2021 maakten de maatregelen rond het coronavirus de afhankelijkheid van onze voedselmarkten ten aanzien van arbeidsmigratie pijnlijk zichtbaar. Met de steun van z33 lanceerden Maximiliaan en Ciel een oproep aan kunstenaars, ontwerpers en sociale wetenschappers om deel te nemen aan het onderzoeksproject.

Een internationale groep van 16 leden werd gevormd bestaande uit Karolina Michalik (PL), Claire Chassot (FR/CH), Collectif dallas (Salomon en Camille) (FR/BE), Vanessa Brazeau (CA), Anastasia Eggers (GE/R), Mona Thijs (BE), Ewoud Vermote (BE), Ioana Lupașcu (RO), Ines Marita Schaerer (CH), Ode Windels (BE), Pia Jacques (BE), Yacinth Pos (NL), Jonathan de Maeyer (BE), Maximiliaan Royakkers (BE) en Ciel Grommen (BE).

Alle deelnemers begonnen het project met een veldwerkervaring als seizoensarbeider ergens in een landbouwbedrijf in Europa. Een collectieve gedachtenwisseling van twee jaar resulteerde in 11 verschillende onderzoekstrajecten die zich manifesteerden in in-situ interventies in Vlaanderen en Nederland.

Ze werden allemaal voorgesteld in “Our Invisible Hands”, een tentoonstelling in z33, centrum voor kunst, design en architectuur in Hasselt (België) van januari tot april 2022, samengesteld door Ils Huygens en Annelies Thoelen. Tentoonstelling︎︎


Seasonal Matters, Rural Relations, een divers collectief (2023-...)

Vandaag functioneert Seasonal Neighbours als een gemengd collectief, met veel tijdelijke partners en een zestal actieve leden. We blijven de praktijk van het nabuurschap onderzoeken en het idee van (post)seizoensgebondenheid uitwerken.

Projecten vinden nog steeds plaats in Europa en verbinden rurale gebieden in West-, Oost- en Zuid-Europa. We streven naar een intensievere samenwerking, waarbij we onze verschillende benaderingen combineren in nieuwe transdisciplinaire projecten.

De publicatie “Seasonal Matters, Rural Relations”, uitgegeven door Onomatopee in juni 2024 onder de redactie van Ils Huygens en Anastasia Eggers, legt verbanden tussen de verschillende trajecten van “Our Invisible Hands” in een verscheidenheid aan grafische formaten. Daarnaast verbinden interviews en essays hen met interessante stemmen in het grotere debat over het hedendaagse platteland. Publicatie︎︎︎

Contact


seasonal.neighbours@gmail.com
instagram︎︎︎
facebook︎︎︎

Voor individuele contactgegevens, interesses en achtergronden:

Biographies︎︎︎


Steun


Seasonal Neighbours wordt mogelijk gemaakt door de genereuze steun van de Vlaamse Overheid, Z33 en Grensverleggers (regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland).

Voor de verschillende trajecten werken we samen met organisaties als Ar-Tur, Kunstenplatform PLAN B, Fransmansmuseum Koekelare, vrije radio Wellen, witloofmuseum Kampenhout, CC De Bogaard Sint-Truiden.
Hiervoor kregen we financiële steun van Vocatio Fonds, het Creative Industries Fund NL en vele crowdfunders...


           


Website updated in May 2024