Seasonal Neighbours is een los-vast collectief dat werkt rond verschillende vormen van seizoensgebondenheid en samenleven op het Europese platteland. Ze verkennen dit onderwerp doorheen veldwerk, kunst- en design interventies, kritische dialoog, bedachtzame representaties en geschreven onderzoek. Daarmee raken ze aan een verscheidenheid van thema’s: van de evolutie van metabolismen in de tuinbouw, het veranderende rurale landschap en verhalen over Europese arbeidsmigratie, tot vragen over schaalvergroting in de landbouwsector, domesticiteit, publieke ruimte, nieuwe vormen van burgerschap, etc.


Seasonal Neighbours werd opgericht in 2017 door kunstenaar en architect Ciel Grommen. Vanuit haar fascinatie voor bijzondere samenlevingsvormen startte ze een dialoog met Poolse en Bulgaarse seizoensarbeiders in haar geboortestad Borgloon; een groep die er ‘s zomers 1/5de van de populatie uitmaakt. Deze persoonlijke ervaring, die vertrok vanuit het zij-aan-zij werken in de plukperiode, werd in 2018 verder uitgediept door een academisch onderzoek van Dieter Leyssen naar seizoensgebonden migratie in Europa. Datzelfde jaar vervoegde architect Maximiliaan Royakkers het team en samen ontwikkelden en realiseerden ze de interventie House for Seasonal Neighbours.


In 2021/2022 maakten de coronavirus maatregelen de afhankelijkheid van onze voedselmarkten aan arbeidsmigratie pijnlijk zichtbaar. Gesteund door Z33, lanceerden Maximiliaan en Ciel daarom een oproep aan kunstenaars, designers en sociale wetenschappers om deel uit te maken van dit onderzoeksproject.


Op dit moment neemt Seasonal Neighbours de vorm aan van een 16-koppig collectief: Karolina Michalik (PL), Claire Chassot (FR/CH), dallas collectif (Salomon and Camille) (FR/BE), Vanessa Brazeau (CA), Anastasia Eggers (GE/R), Mona Thijs (BE), Ewoud Vermote (BE), Ioana Lupașcu (RO), Ines Marita Schaerer (CH), Ode Windels (BE), Pia Jacques (BE), Yacinth Pos (NL), Jonathan de Maeyer (BE), Maximiliaan Royakkers (BE) en Ciel Grommen (BE).

Biografieën︎︎︎

Alle leden van het collectief hebben een veldwerkervaring opgedaan als seizoenarbeider in de landbouw, ergens in Europa. Deze ervaring vormt de basis voor maandelijkse uitwisselingen over verschillende gerelateerde onderwerpen. Regelmatig nodigt het collectief ook kunstenaars, organisaties, onderzoekers... uit om hun praktijken en visies te delen. Dit situeert Seasonal Neighbours in een rijk en levendig netwerk van vrienden en collega's.
Vrienden︎︎︎

Het collectief onderzoek van de voorbije twee jaar resulteert gedurende het najaar van 2021 in verschillende in-situ producties en interventies in Vlaanderen en Nederland. De meeste worden tentoongesteld in Z33, huis voor kunst, design en architectuur in Hasselt van januari tot maart 2022. Een publicatie verschijnt in het najaar van 2022.
Tentoonstelling︎︎︎

Seasonal Neighbours wordt mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van de Vlaamse Overheid, Z33, Vocatio fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie NL, en vele crowdfunders.

Binnen de individuele trajecten werken we o.a. samen met organisaties als Ar-Tur, Kunstenplatform PLAN B, Fransmansmuseum Koekelare, vrije radio Wellen, witloofmuseum Kampenhout, CC De Bogaard Sint-Truiden,…

        

             
contact: info@seasonalneighbours.com ; +32 476 37 65 45